La Facultat de Medicina Fundació Masllorens-Pasqual convoca 9 beques

Es lliuraran 5 beques per a estudiants de medicina, 2 per a estudiants d’enginyeria biomèdica i 2 per a estudiants de ciències biomèdiques. Aquestes beques estan dirigides als estudiants  naturals de Santa Coloma de Farners, Caldes de Montbui i Vilafranca del Penedès o la seva comarca. 
Les beques es concediran als sol·licitants que mostrin aplicació en l’estudi i que, a més, es trobin en la situació econòmica exigida.
Els interessats hauran de presentar, del 10 de novembre al 5 de desembre de 2014, ambdós inclosos, una instància a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat, on faran constar les dades personals, adreça, situació econòmica i familiar (amb fotocòpia de la declaració de la renda), situació acadèmica, fotocopia del DNI i qualsevol altra circumstància que considerin oportuna. Les instàncies i documentació corresponent es poden trametre per correu a: Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina, carrer Casanovas, 142 -08036 Barcelona. Ref. Beques Fundació Masllorens-Pasqual.
Beques de medicina | Santa Coloma de Farners