La Residencia Geriàtrica Sant Salvador d’Horta s’adhereix al projecte “Compartint Taula”

Compartint taula | Santa Coloma de Farners

El programa “Compartint taula” té per objectiu oferir alimentació gratuïta a persones gran amb necessitats socials i/o econòmiques. També vol garantir la seva correcta nutrició en un centre de proximitat, amb una atenció professional i de qualitat, on podran rebre l’atenció que necessiten. La finalitat també és oferir un espai que permeti fomentar les relacions socials de les persones grans usuàries del programa. La Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta posarà a disposició dels usuaris del programa la seva experiència al servei del benestar de les persones grans, fomentarà la integració al centre i aportarà un recurs molt valuós en el context socioeconòmic actual en favor de la gent gran. Els àpats seran proporcionats de dilluns a divendres -dinar i/o sopar- en l’hora del menjador del centre. 
Es tracta d’un servei temporal i, per tant, les persones beneficiàries podran fer ús d’aquest servei durant tres mesos. En determinats casos, degudament justificats, es podrà prolongar previ acord entre serveis socials bàsics i la direcció del centre. 
A Catalunya hi ha 150.000 persones grans que viuen soles. L’aïllament social és un greu problema que afecta a les persones grans i que provoca problemes en la seva salut física i mental. Pateixen el risc de deixar de relacionar-se amb altres persones, de patir carències greus en la seva alimentació, d’empitjorar el seu estat de salut per falta d’atenció... Aquesta situació és especialment delicada en aquelles persones amb dificultats econòmiques.