La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) ha rebut 108 al·legacions

poum_scf_w01.jpg
La majoria de les al·legacions presentades s’agrupen en 4 àmbits per les seves coincidències: el de catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, les zones de polígons d’actuació urbanística, els sectors de sòl urbanitzable delimitat i les normes urbanístiques en sòl urbà. 
L’alcalde de Santa Coloma, Antoni Solà, ha manifestat durant la presentació que “el nou planejament urbanístic aposta per continuar mantenint una densitat baixa. Venim d’una història urbanística prou raonable i tenim present que l’ urbanisme ha de representar qualitat de vida. El POUM de l’any 1994 va suposar la possibilitat de crear zones industrials, com s’ha fet. El pla que tenim vigent, havia quedat obsolet i a més a més amb aquesta revisió incorporem els aspectes de la nova llei d’urbanisme”.
El procés de revisió del POUM ha inclòs accions de participació ciutadana per tal de difondre els treballs, poder incorporar la percepció de la ciutadania i poder conèixer el seu posicionament respecte als grans temes que s’han desenvolupat en la revisió. En aquest sentit s’han fet tallers i una enquesta, entre els veïns i veïnes. S’han incorporat a la revisió del POUM els temes en els que hi ha hagut majoria com ara que es mantingui un creixement moderat i controlat, que es millori la urbanització dels carrers, que els habitatges mantinguin les alçades vigents, que es prioritzi l’oferta d’habitatge assequible o diverses qüestions de mobilitat com que es potenciï el transport públic, el carril-bici o que es millorin les zones peatonals dels carres. 

Fotos: La Selva Comunica