Les obres realitzades a l'edifici de Ca les Monges possibiliten als 196 alumnes del CFA La Selva començar el curs 2020/2021 amb normalitat

L'acabament de les obres fetes a l'edifici de Ca les Monges ha possibilitat un inici de curs 2020/2021 amb total normalitat per als alumnes matriculats al CFA La Selva, que enguany arriben a la xifra de 196 persones.

La inversió feta per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha estat de 77.360,43 €, que ha comportat la construcció d'una escala de sortida d'emergència, l'adequació de l'entrada del centre i la instal·lació d'una alarma per tot l'edifici.

Des del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya també s'hi ha dut a terme actuacions importants als diversos espais interiors com la redistribució de les diferents aules, la pintura i l'actualització de la connexió telemàtica.

S'ha aprofitat el trasllat del CFA al nou edifici per actualitzar el conveni amb el Departament i fer-hi constar que el centre educatiu estarà ubicat al primer pis del carrer Ave Maria núm. 7.

"L'adequació de l'edifici de Ca les Monges per al CFA possibilita esponjar l'espai que actualment ocupa l'Escola d'Adults, el Centre Municipal d’Educació, l'escola de Música Municipal i el Consorci de Normalització Lingüística. Alhora propiciem que els alumnes del CFA disposin d'unes aules adequades per a fer-hi la seva formació". Carmé Dilméregidora d’Educació

El CFA és l'Escola d'Adults de la Generalitat i ofereix una àmplia oferta formativa: curs d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CAM); preparació per a la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Superior; graduat de secundària; cursos d'informàtica equivalent ACTIC; formació lingüística en anglès 1, 2, 3, que dóna accés a 3r de l'Escola Oficial d'Idiomes; formació instrumental (alfabetització) i auto formació.

Podeu accedir a més informació sobre el centre i la seva activitat a través del següent enllaç:

https://agora.xtec.cat/cfalaselva/

Area de govern: