Manteniment a les escoles municipals

Aprofitant que els centres escolars estan tancats per les vacances d’estiu, la Brigada d’Obres municipal hi realitza diverses tasques de manteniment per poder començar el proper curs en condicions òptimes. Aquests treballs formen part de les peticions que fa la direcció del centre i qu que cada estiu la brigada atén en la mesura que es pot.

Per exemple, a l’entrada de l’escola Sant Salvador s’està col·locant paviment de pedra a l’entrada de les instal·lacions per evitar ensopegades, ja que fins ara les peces existents estaven desnivellades. Un cop feta la reparació, també s’hi col·locarà una estora. Al mateix centre també es fan treballs de manteniment a la coberta. Consisteixen en la substitució de teules trencades i la neteja de les canals de recollida d'aigües pluvials.