Mesures de camp electromagnètic de radiofreqüència


El ciutadans que vulguin sol·licitar una mesura de camp electromagnètic de radiofreqüència en el seu domicili, caldrà que enviïn un correu electrònic indicant en l'assumpte "Mesura de camp electromagnètic” a l’adreça electrònica ajuntament@scf.cat  on hi consti el nom i cognoms de la persona sol·licitant, l’adreça on s’ha de realitzar la mesura i un telèfon de contacte.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ofereix a la ciutadania la possibilitat de mesurar el camp electromagnètic de radiofreqüència en domicilis particulars. La mesura s’emmarca en el conveni de col·laboració signat el 28 d’abril de 2014 entre l’Ajuntament i el Centre de telecomunicacions i tecnologies de la informació (CTTI) de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat, dins el projecte de la Governança Radioelèctrica. Fruit d’aquest acord, l’Ajuntament disposa temporalment d’un equip per mesurar el camp electromagnètic de radiofreqüència en punts sensibles de Santa Coloma de Farners, i que ara s’obre a domicilis particulars, a petició de les persones interessades.
Un dels objectius de la Governança Radioelèctrica és la transparència amb la ciutadania respecte els nivells d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència, per tal d’ajudar a minimitzar la percepció del risc que una part de la ciutadania té respecte la possible relació entre l’exposició a camp electromagnètic de radiofreqüència i la salut i així permetre que el desplegament de les infraestructures de comunicacions sense fils es realitzi sense tantes dificultats.
Des de ja fa temps es fan mesures fixes de camp electromagnètic des de la coberta de l’Ajuntament. Amb la cessió de l’equip portàtil s’han realitzat les mesures de camp electromagnètic en els diferents llocs sensibles que es van consensuar amb el CTTI, com centres educatius, escoles bressol, CAP, biblioteca, residències geriàtriques, etc. Totes les mesures obtingudes, tant de la sonda fixa com la mòbil estan molt per sota dels nivells que la normativa descriu com a màxim (100kHz a 8GHz és de 28 V/m) i no superen els 1V/m. En cada edifici s’han dut a terme 4 mesures en espais tancats i oberts. Aquests es poden consultar al web governancaradioelectrica.gencat.cat
A partir d’ara, l’Ajuntament inicia les mesures als domicilis particulars de la ciutadania que ho sol·liciti. Atès que l’equip de mesurar està cedit fins a finals de juny del 2015, les mesures es realitzaran per ordre d’entrada de la sol·licitud.