Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic

Recentment s’ha dut a terme una auditoria de l’estat actual de l’enllumenat públic exterior de la ciutat. Com a resultat d’aquesta tasca s’han apuntat diferents línies de treball destinades a la millora de la qualitat del servei d’enllumenat i l’eficiència energètica de les instal·lacions.
El ple ordinari de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha aprovat, amb els vots a favor de CiU i PSC (equip de govern), Colomencs pel Canvi i PP i l’abstenció d’ERC i CUP, el plec de clàusules administratives i tècniques per a l’adjudicació del contracte per fer aquesta substitució. Igualment s’ha aprovat la convocatòria de licitació. 
Els treballs consistiran en la substitució de 708 llumeneres, 944 làmpades i 940 equips auxiliars, la substitució del cablejat des de l’escomesa fins a l’equip auxiliar i la làmpada i la neteja exterior i interior de les lluminàries i les òptiques. La substitució de làmpades, equips i llumeneres s’haurà de fer en un termini màxim de quatre mesos a partir de l’adjudicació del contracte.