Millores al Servei de Valoració de la dependència

Des d’aquest mes de gener, el Servei de Valoració de la discapacitat a les comarques de Girona (el CAD propi dels Serveis Territorials i el CAD del Consorci de Sant Gregori) s’amplien amb un nou servei per a la valoració de la discapacitat gestionat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Aquests canvis signifiquen que les persones que es desplaçaven a Girona per fer el servei de valoració, ara ho podran fer a Santa Coloma. El servei de dependència es fa a domicili i, per tant, tot i la unificació, no representarà cap modificació per als usuaris. 
Amb aquesta nova definició dels serveis de valoració i la concentració de la seva gestió, es vol reduir la dispersió del territori i que al mateix temps signifiqui una millora en la gestió de la valoració de la discapacitat i de la dependència.