Millores a l'aula d'informàtica de l'escola Sant Salvador

L’aula d’informàtica de l’escola Sant Salvador d’Horta estrena aquest curs nou aïllament tèrmic amb l’objectiu que els alumnes puguin estar en òptimes condicions. L’aula està situada a l’última planta de l’edifici i, per tant, està més exposada als agents atmosfèrics. A més, ni les parets ni el sostre disposaven d’aïllament tèrmic i les finestres, ja envellides, eren de fusta i vidre senzill. Tot plegat suposava un deficient confort tèrmic quan s’hi feia classe.

Per això, s’hi ha fet obres consistents en la substitució de les sis finestres per unes de PVC i s’ha fet un revestiment de guix laminat i aïllament de llana de roca a sostre i parets.

Es preveu que amb aquesta actuació de millora de l’eficiència energètica de l’edifici es generi un estalvi anual de 3.500kWh d’energia i, en conseqüència, es deixin d’emetre anualment 930Kg de CO2.

El cost de les obres ha sigut de 28.827,93 euros, 15.000  dels quals han estat subvencionats per la Diputació de Girona, dins la campanya “Del Pla a l’acció”, adreçada als ajuntaments per tal d’executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. També ha estat subvencionada amb 12.386,53 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, per al període 2013-2017.

Amb el suport de