Nova composició del consell Rector de la Residència Geriàtrica

El Ple municipal ha aprovat aquesta setmana el nomenament dels nous membres del Consell Rector de la Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, d’entre els proposats pel propi Consell Rector, en compliment dels nous estatuts d’aquest Organisme Autònom, que va entrar en vigor el passat mes de juny.

D’entre els proposats pel propi Consell Rector, el Ple ha acordat nomenar com a vocals a:

-          Sra. Carme Campeny

-          Sr. Lluís Selga

-          Sra. Núria Serra

-          Sr. Lluís Massó

-          Sr. Salvador Casas

Els dos vocals que han de ser elegits directament pel Ple són el Sr. Ramon Alventosa i la Sra. Carina Planiol; i com a vocal membre del personal de la Residència s’ha nomenat a la Sra. Eva Ruiz, responsable higiènico-sanitària i coordinadora assistencial.

El Consell Rector es completa amb els membres nats: Alcalde (Sr. Joan Martí), regidora de l'Àrea Social (Sra. Anna Camps) i Directora del Geriàtric (Sra. Marta Triadó).