Nova estació meteorològica automàtica (EMA) del Servei Meteorològic de Catalunya

La instal·lació d’aquesta estació meteorològica, gestionada p
el SMC, s’ha dut a terme per satisfer principalment la necessitat de dades meteorològiques a les capitals de comarca, però per la seva ubicació i representativitat també permetrà donar resposta a una zona més àmplia del territori.
Aquest nou equipament disposa de sensors d’interès meteorològic per a la mesura de la temperatura i la humitat relativa de l’aire, la irradiància solar global, la direcció i velocitat de vent a 10 metres, i la precipitació.  
Les dades subministrades per tots aquests sensors s’enregistren cada 30 minuts, i s’envien a la seu central del SMC cada mitja hora a través de comunicacions GPRS. Tot seguit, els valors s’emmagatzemen a la base de dades del SMC i se sotmeten als diversos controls de qualitat establerts.
La nova estació, amb el nom de XS-Santa Coloma de Farners, queda integrada a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya, la qual passarà a disposar de 171 EMA equipades amb sensors que mesuren les principals variables meteorològiques a nombrosos indrets del país. Les dades proporcionades pels equipaments s’incorporen a una base de dades que permet realitzar tasques de vigilància meteorològica i estudis climàtics, entre d’altres.
 
Tota la informació d’aquesta estació es pot consultar a la pàgina web del SMC: www.meteo.cat
estacio_meteocat.jpg signatura_w.jpg