Novena edició de la Brigada Jove

Descarregar informació en pdf (brigadajove2013)
Seran 10 places el mes de juliol i 10 places el mes d’agost. El contractes seran de temps parcial, amb una jornada de 4 hores diàries, de dilluns a divendres, al matí. 
Alguns dels requisits que es demanen per treballar a la Brigada Jove 2013 són no haver participat en anteriors edicions, estar empadronat a Santa Coloma de Farners, haver complert els 16 anys el dia del començament del contracte o no excedir els 20 anys en la data de 13 de juny de 2013. 
La selecció d’integrants de la Brigada Jove 2013 es farà mitjançant un sorteig públic que tindrà lloc el 13 de juny, a les 18:00 h, al Cercle Jove.