Noves mesures sanitàries per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya

A finals de l'any passat, es va registrar el primer focus del virus de la influença aviària d'alta patogenicitat (IAAP) en aus de corral a França, concretament al departament de Les Landes. Des de llavors, la situació ha empitjorat, i ja s'han declarat tres focus més als departaments de Les Landes, Vendée i Deux-Sevres.

Considerant l'elevat risc d'introducció del virus de la IAAP a Catalunya per la proximitat amb el país francès, i valorant la situació de la malaltia a Europa, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va publicar el 18 de desembre la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya.

Aquesta normativa té efectes sobre totes les explotacions avícoles del territori català. A continuació, resumim les mesures adoptades recentment:

• Prohibició d'ús d'aus dels ordres Anseriformes i Caradriformes com a reclams de caça.

• Prohibida la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.

• Prohibida la producció d'aus de corral a l'aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres).

• Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).

• Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.

• Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003).

Com a complement, us adjuntem un tríptic informatiu de les explotacions d'autoconsum i sobre les mesures que han d'adoptar totes les explotacions avícoles de Catalunya.