Obres al carrer Ave Maria

L'empresa adjudicatària de les obres ha estat Salvador Serra SA, i el seu cost total ascendeix a 70.422€.
Aquesta setmana s'ha fet una reunió amb els veïns del carrer per explicar-los l'actuació.
 
carrer_ave_maria.jpg