Oferta laboral

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners té la necessitat de disposar per urgència de d’un/a Tècnic/a d’Acollida i atenció a la diversitat, per a cobrir una baixa per malaltia.
Consulta al document adjunt què s'ha de fer per poder optar-hi