Participació a la Fira del Mercat de les Herbes

Santa Coloma de Farners organitza un any més la Fira del Mercat de les Herbes, que es portarà a terme els dies 4 i 5 de maig.

Els interessats en obtenir la corresponent autorització per participar-hi hauran de presentar la instància que trobareu al document adjunt degudament completada, abans del 31 de març del 2019. A més, s'ha d'adjuntar la següent documentació:

 • Instància emplenada amb una breu descripció dels productes i de la parada que portareu (mides incloses)
 • Dues fotografies del producte i de la parada que portareu
 • Fotocòpia del DNI de la persona titular de la parada
 • Darrer rebut d'autònoms
 • Alta al cens d'activitats econòmiques
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Rebut vigent de l'assegurança de responsabilitat civil

Si s'escau:

 • Si el/la titular no és qui vindrà a la Fira, cal el nom i el DNI de la persona que vindrà al seu lloc i la relació, sempre i quan compleixi els requisits esmentats a continuació: l'autorització és personal i intransferible però podrà exercir l'activitat en nom del comerciant, el seu cònjuge i els seus fills, els quals hauran d'estar donats d'alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui, com també els empleats que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social per compte del titular comercial
 • Butlletí d'instal·lació elèctrica, vigent
 • Certificat de la insta·lació de gas, vigent
 • Acreditació de la formació en higiene alimentària, en el cas del sector alimentari
 • Còpia de registre sanitari, en el cas del sector alimentari

La veracitat de la informació facilitada podrà comportar l'admissió o no a la Fira.

 

La documentació s'haurà de presentar de les següents maneres:

a) Les persones jurídiques, les entitats i les associacions: al registre electrònic de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners (https://www.scf.cat)

b) Les persones físiques: al registre electrònic de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners (https://www.scf.cat) o presencialment de dilluns a divendres (9.00 a 14.00 h) en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners (plaça de l'Ajuntament,1. Telèfon 972 840 808). També es poden presentar per correu administratiu a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners (plaça de l'Ajuntament,1 17430 Santa Coloma de Farners)

AttachmentSize
PDF icon instancia_mercat_herbes.pdf234.09 KB