A partir d’avui (19/05/2014) el carrer Noguer de Santa Coloma de Farners passa a ser de sentit únic

C/ Noguer - Santa Coloma de Farners

Aquest canvi provocarà que augmenti el trànsit de vehicles al carrer Girona, per això també està previst treure l’aparcament d’aquesta via per així facilitar la fluïdesa del trànsit i la seguretat dels vianants.
L’Ajuntament aplicarà aquestes mesures durant tres mesos, com a prova, per tal de comprovar la seva eficàcia. A partir del mes d’agost es preveu que siguin definitives. 
Al mateix temps, l’Ajuntament redactarà els projectes de remodelació dels carrers Noguer i Girona per eixamplar voreres, canviar conduccions d’aigua, clavegueram i enllumenat. 
Aquestes accions al carrer Noguer i al carrer Girona es van aprovar en el Consell de Poble que es va fer el passat 1 de febrer. L’aprovació es va fer per majoria dels veïns i veïnes assistents a la sessió.