Pla Municipal de Protecció Civil

El ple ordinari de Santa Coloma de Farners celebrat aquest juliol ha aprovat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) del municipi. Aquest va ser un encàrrec que es va fer a l'àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de La Selva, i conté les pautes de prevenció i actuació davant riscos derivats per diferents incidències, com nevades, onades de calor, ventades, terratrèmols, inundacions o incidències en temes de transport. El pla preveu la coordinació entre els diferents cossos d'emergències, així com les mesures a activar per a qualsevol contingència, i inclou des dels protocols de comunicació fins a les actuacions concretes per als col·lectius de persones segons grau de vulnerabilitat
El document es va aprovar inicialment en el ple ordinari del març passat i després va ser exposat al públic i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP). En no haver-se presentat al·legacions, s'ha aprovat definitivament en el ple d'aquest mes. Un cop aprovat definitivament, es trametrà a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació i ja serà plenament operatiu.