Proposta d’acord de la CUP, per habilitar zones de càrrega per a vehicles elèctrics

Aquestes consideracions i la no existència de partida pressupostària per a aquesta finalitat, han aconsellat posposar l'adopció d'aquest acord, que es tornarà a debatre en un futur, donat que tots els grups municipals comparteixen l'interès per fomentar l'ús d'energies renovables, també en el transport.

pilona_carrega_cotxes_zpsb3a3ec39.jpg