Reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

S’han nomenat com a voluntaris de protecció civil els següents membres de l’Associació que ja han superat el curs de formació impartit per la Direcció General de Protecció Civil: Josep Artigas Solà, Cristano Barradas Rojo, Albert Coll Reyné, David Güell López, Carla Leon Santiago i David Torrent Gasquet.
En el pressupost 2014 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners s’hi inclourà una partida de 8.000 € per cobrir les necessitats de l’Associació de Voluntaris de protecció Civil de Santa Coloma de Farners.