Reglament intern d’”El Centre - Eix de negoci”

Aquest equipament està pensat per promoure la utilització d’espais habilitats per part de persones o empreses, bé de nova creació en la modalitat d’emprenedoria-start-up o bé en procés d’implantació o consolidació a la comarca en la modalitat de centre de negocis o espais compartits de coworking. En tots els casos, sempre i quan s’adeqüin a les instal·lacions existents. També promou l’ús de serveis comuns per part d’empreses del centre i la domiciliació o utilització puntual d’aquests serveis per part d’empreses que no estiguin ubicades al centre de negocis. 
Aquest equipament està format per espais comuns, despatxos individuals, sala de reunions, aula de formació i espai coworking, amb 25 punts de treball, a banda d’espais destinats als serveis interns del centre. 
El reglament intern d’”el Centre - Eix de negoci” s’ha aprovat amb la unanimitat dels regidors de l’Ajuntament.