Resultats de la campanya 'Reciclar ens fa viure'

La campanya s’ha fet des de l’Ajuntament amb la participació de l’empresa concessionària del servei (Fomento de Construcciones y Contratas), Ecoembes i Ecovidrio. L’objectiu era poder contribuir a resoldre els dubtes de la població pel que fa als “impropis”, o sigui, tots aquells materials que van a parar als contenidors de recollida selectiva i que no es posen al contenidor corresponent i poder, d’aquesta manera, millorar la qualitat dels residus recollits selectivament al municipi.
Durant cinc setmanes, 204 famílies han participat activament a la campanya, s’ha informat a un total de 723 ciutadans i ciutadanes i s’han entregat diferents elements per facilitar la tasca de la recollida a les llars. A més a més, tots els nens i nenes de les escoles han rebut un àlbum que han pogut anar omplint amb cromos a mida que visitaven els punts informatius. 
Un altre acció en el marc d’aquesta campanya ha estat visitar personalment a tots els establiments comercials del municipi per recordar-los quin és el servei de recollida comercial de residus, valorar quines són les seves necessitats i entregar-los un imant recordatori dels diferents serveis que poden utilitzar per gestionar correctament els seus residus.