Reunió de balanç sobre la reurbanització del carrer del Prat, amb els veïns

Aquest dimecres 24 de maig va tenir lloc una reunió amb els veïns del carrer del Prat, en què es va parlar del procés del projecte de reurbanització del carrer amb detalls de l'execució, i es va passar un PowePoint que mostrava les quatre fases de l'obra, que va portar a terme l'empresa Rubau Tarrés entre els mesos de febrer i desembre de l'any passat. Una trentena de veïns van assistir a la reunió i van felicitar l'Ajuntament per l'actuació. També van formular preguntes i algunes queixes com ara que hi ha cotxes que circulen a més velocitat del compte, que hi ha pilones que molesten a l'hora d'entrar i sortir del garatge, sobre el fet que encara no estigui instal·lat el cablejat de telefonia, etc.Pel que fa a la velocitat, es mirarà si es poden instal·lar reductors de velocitat, també es comprovarà si les pilones estan a prou distància de les entrades de garatges i pel que fa a Telefónica, no es podrà actuar fins que la companyia tingui enllestit el pla de cablejat per a aquest carrer.

Les obres al carrer del Prat van suposar la inversió més gran de l'Ajuntament al 2016. Finalment van tenir un cost de 744.062 euros, que va resultar lleugerament inferior al pressupost d'adjudicació degut al fet que finalment no es van instal·lar els contenidors previstos, ja que es preveu la implantació del porta a porta, tampoc no es van instal·lar unes jardineres previstes al projecte inicial, ja que es va considerar que no encaixaven amb la reforma, i finalment queda encara pendent la qüestió de Telefónica.

L'actuació al carrer del Prat es va portar a terme entre febrer i desembre de 2016. La reurbanització es va dividir el quatre fases per tal que l'afectació als veïns fos la mínima possible. Finalment el carrer és una via d’un sol nivell amb voreres d’1,20 m d’amplada i una calçada de 3 metres i s'han solucionat els problemes que patia amb les aigües pluvials.

Area de govern: