Santa Coloma ajudarà vint joves a trobar feina o a reprendre els estudis

El Programa Integral de Garantia Juvenil, que va començar el passat mes de desembre al Cercle Jove i que acabarà el desembre d'aquest 2016 (ampliable a dos anys més), ofereix accions d'orientació, tutorització i formació a les persones que compleixen el perfil necessari. La tria dels joves anirà a càrrec de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, el Consell Comarcal de la Selva, el departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i el tutor del programa.

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu que té com a objectiu reduir l'atur juvenil i que s'adreça a joves més grans de 16 anys i menors de 30, inscrits o no als serveis d'ocupació, que no tenen feina ni estan formant-se. La Fundació Gentis s'encarrega de portar a terme aquest programa aportant un dinamitzador i, a partir del tercer mes, un inseridor. L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners aporta un espai on es desenvolupa el programa, en aquest cas el Cercle Jove.

Mitjançant un procés personalitzat d'acompanyament i suport, el programa explora els interessos i motivacions dels joves, orienta les seves trajectòries educatives i de futur professional, i executa el seu propi projecte vital i professional amb una oferta formativa i flexible adaptada a les necessitats d'aquests, per tal que s'insereixin en el món laboral o bé retornin al sistema educatiu.

El tutor o dinamitzador, contractat per la Fundació Gentis, ha de treballar les potencialitats de la persona jove amb la realització d'actuacions de tutorització, orientació, coneixement i explicació de l'àmbit laboral, de formació i d'inserció, ajustades a les necessitats de cada persona. També haurà d'intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i comunitari, i realitzarà accions individuals i grupals d'acompanyament al grup de joves. A partir del mes de març s'incorporarà al projecte un inseridor laboral per valorar si els joves poden entrar al món laboral o a un centre per tornar a estudiar.

cercle_jove_web.jpg