Santa Coloma continua refermant l'aposta per l'estalvi energètic

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners està duent a terme la renovació de l'enllumenat urbà de múltiples carrers del centre de la ciutat, per tal que sigui més sostenible i permeti un important estalvi econòmic en electricitat.

En aquest sentit, se substituiran 203 il·luminaries de vapor de sodi per unes LED i 226 fluorescents per tubs LED, aconseguint així una millora en l'eficiència energètica i garantint la qualitat de la il·luminació. La potència instal·lada també s’ha reduït considerablement, ja que ha passat de 38,4 kW a 11,7 kW.

Aquesta reducció implica un estalvi anual de 116.100 kWh amb relació al consum d'electricitat, i de 18.100 € de cost, a causa de la reducció de la potència contractada i del manteniment. També es veurà notablement reduïda l'emissió de CO₂ en 56 tones anuals.

Els carrers on s’està instal·lant el nou enllumenat són: Sant Sebastià, Camprodon, les carreteres de Sils i Anglès, i bona part del carrer Francesc Moragas, carretera dels Banys i l'avinguda Salvador Espriu.

Segons la planificació establerta, es té previst que els treballs finalitzin durant el pròxim mes de març. El cost total de l'actuació serà de 52.737,36 euros i s'ha estipulat amortitzar-ho en un termini màxim de tres anys.