Santa Coloma de Farners va reciclar un 51,51% dels residus generats durant l'any passat

Sobre una població de 12.710 habitants, durant l'any passat es van
produir 6.027 tones de residus dels quals es van reciclar 3.104 tones.
Es van generar 1,30 quilos per habitant i dia. Ha augmentat
significativament l'ús de la deixalleria amb prop d'un 18% de materials
i andròmines recollides en relació a l'any 2013. Durant l'any passat es
van fer diverses accions per potenciar l'ús de la deixalleria com ara
un mercat d'intercanvi. En general ha augmentat l'abocament de residus
seleccionats i dipositats en el contenidor que pertoca. Només ha baixat
la recollida selectiva de rebuig d'un 0,32% en relació a l'any
anterior.

Pel que fa a les dues minideixalleries que hi ha a la plaça
Farners i a la plaça de la Pau, durant el 2014 es van recollir 384
quilos de residus.
A principis del mes de febrer, l'Ajuntament de
Santa Coloma començarà una nova campanya de sensibilització per promoure
la selecció de residus.

 
Dades recollida de residus 2014 a Santa Coloma de Farners

Dades recollida de residus 2014 a Santa Coloma de Farners
 
Dades recollida de residus 2014 a Santa Coloma de Farners
 
Dades recollida de residus 2014 a Santa Coloma de Farners