Sessió constitutiva del Consell de Poble

Veure el reglament del Consell del poble (clicant aquí )
El Consell de Poble és un espai d’utilitat per participar en la presa de decisions amb els òrgans municipals de govern i de subministrament d’informació i l’emissió de suggeriments i opinions de la ciutadania. 
Aquest òrgan neix amb la finalitat de canalitzar les inquietuds i opinions ciutadanes, amb l’objectiu de construir ciutat i ciutadania i reduir la distància existent entre l’Ajuntament i la ciutadania, i viceversa. 
El Consell de Poble és un espai on tothom hi pot dir la seva i on es recullen opinions. Un òrgan que detecta i treballa el que preocupa a la ciutadania i en fa trasllat a l’Ajuntament.