Sessió plenària de Consell de Poble

El propòsit és que els més joves ens parlin de les seves inquietuts i les seves necessitats en el temps del lleure.
Volem que es facin sentir i participin!