Sol·licitud d'un Centre d’Educació Especial al Departament d’Ensenyament de la Generalitat

Segons s’explica en la moció, el fet de tenir un Centre d’Educació Especial (CEE) a Santa Coloma comportarà objectivament menys costos d’escolarització, atès que les despeses de transport seran menors i, en alguns casos, no caldrà fer el servei de menjador. En cas de poder aconseguir aquest CEE, el benefici per a les famílies de Santa Coloma i poblacions veïnes que necessiten aquesta tipologia de centres per als seus fills seria incalculable, ja que la proximitat del domicili familiar al centre d’educació pot ajudar a superar una situació sempre difícil i complicada en haver d’escolaritzar l’alumne en un CEE fora o lluny de la població on es resideix. 
Des de fa uns anys, la Fundació Astres ofereix a Santa Coloma l’atenció d’educació especial a una edat concreta, però falta cobrir els nivells de primària i secundària obligatòria. 
Ara, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners obrirà el procediment de cessió dels terrenys necessaris per a la ubicació d’aquest Centre d’Educació Especial a la capital de la Selva.