Tancament de la segona edició del projecte Rossinyol

Durant l’acte de cloenda els mentors van explicar la seva experiència, coincidint, en tots els casos, que ha estat molt positiva. També es va projectar un vídeo que recollia els moments compartits durant aquests mesos d’activitats. El projecte es va posar en marxa el mes de novembre de l’any passat. Durant aquest temps els mentors i els mentorats s’han trobat un dia a la setmana i, durant tres hores, han fet activitats de caire lúdic, han acompanyat als seus mentorats a que coneguin diferents espais de Santa Coloma, àmbits de lleure o de producció cultural. D’aquesta manera s’ha volgut afavorir el seu desenvolupament i consolidar la seva integració social, cultural i lingüística. Per la seva part, els mentors han rebut reben formació, se’ls assigna un tutor de la UdG i obtenen uns diners de butxaca. A més, se’ls dóna un certificat per la formació i per la tasca realitzada i se’ls reconeixen crèdits de reconeixement o de lliure elecció.
Projecte Rossinyol | Santa Coloma de Farners