Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L'USUARI
 
AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE FARNERS, des d'ara RESPONSABLE, és el Responsable del Tractament de les dades personals de les persones físiques o jurídiques, des d’ara l'Usuari, i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, pel que se li facilita la següent informació del tractament:
 
Fi del tractament: L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, tractarà les vostres dades amb les finalitats especificades en cada tràmit en que el ciutadà pugui realitzar, així com facilitar l’accés als serveis i tràmits mencionats, de conformitat amb la regulació establerta pel RGPD i altres disposicions d’aplicació. El registre d’activitats de tractament és el següent: registre d'activitats de tractament
Base jurídica del tractament: consentiment de l'interessat.
 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.
 
Comunicació de les dades: Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada, d’acord amb allò previst en la citada legislació o per obligació legal.
En tot cas, en cada tràmit corresponent s’informarà de les possibles cessions de dades a altres administracions públiques o empreses que correspongui.
 
Drets que assisteixen l'Usuari:
 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.apdcat.cat) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
 
Dades de contacte per exercir els seus drets:
 
Adreça postal: AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE FARNERS. PLAÇA AJUNTAMENT, 1 - 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (GIRONA). Email: dpd@scf.cat
 
 
2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI
 
Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
 
L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
  
 
3. MESURES DE SEGURETAT
 
Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, l’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 de l'GDPR, pels qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
 
L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l'GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
 
4. PROTECCIÓ DE DADES
L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS, informa a l’usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat dels quals és la gestió de la relació amb els ciutadans per tal de poder donar resposta a les seves sol·licituds.
En qualsevol moment els usuaris d’aquest portal podran exercir els seus drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i especificats en el article 1 de la política de privacitat.
Aquests drets poden ser exercits per l’usuari o pel seu representant de les següents formes:
 
- Sol·licitud escrita i signada presencialment a les oficines d’atenció ciutadana.
- Correu postal a: 
 
Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Plaça Ajuntament, 1 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

- A través del correu electrònic:
o Complimentar la següent sol·licitud:
 
o Adjuntar DNI
o Enviar per correu electrònic a: dpd@scf.cat
 
5. XARXES SOCIALS:
Respecte als enllaços que www.scf.cat estableix als perfils de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners a les xarxes socials de Twitter (https://twitter.com/scfarners), Facebook () i Instagram (), us informem que l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners és el prestador de Serveis de la Societat de la informació conforme l’article 10 de la LSSI, sent la informació subministrada en aquesta web extensible als esmentats perfils.