DEIXALLERIA MUNICIPAL

Residus Especials admesos:

Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.

Residus no Especials i inerts admesos:

Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

 

Horari

Horari d'hivern:
De dilluns a divendres:
De 9 a 13 h i de 15 a 18 h
dissabtes:
De 9 a 14 h

Horari d'estiu:
De dilluns a divendres:
De 9 a 13 h i de 16 a 19 h
dissabtes:
De 9 a 14 h

Contacte

623 592 058

Adreça

Carretera Vella de Girona, S/N 17430 Santa Coloma de Farners

Compartir

Notícies relacionades