Ple extraordinari de renúncia de la senyora Susagna Riera al seu càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament

dl 21.06.2021

Aquest dimarts 22 de juny tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple, que se celebrarà per via telemàtica per a tractar els següents assumptes que integren l’ordre del dia:

1. Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

2. Renúncia de la senyora Susagna Riera Anglada al seu càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

El Ple extraordinari es podrà seguir en streaming a través del nostre canal de YouTube, seguint el següent enllaç:

https://www.youtube.com/channel/UCZoC5Usa6-n1I_K4g56x_RQ/featured

Historial

Àrea de govern:

Altres notícies