El plenari de Santa Coloma de Farners aprova les retribucions dels càrrecs electes

dt 28.07.2015

Ple Santa Coloma de Farners

El darrer ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va aprovar les retribucions dels càrrecs electes del consistori colomenc. L’acord assolit estableix que s’eliminen les retribucions als portaveus dels grups amb representació, s’estableix una assignació de 100€ mensuals per cada grup més 23€/mes per cada regidor amb representació.
Els regidors percebran 220€ per l’assistència als plens, 40€ per l’assistència a les comissions informatives i 475€ per la participació a les juntes de govern.
Un dels temes més discutits en el tractament d’aquest punt va ser la retribució de l’alcalde que va quedar en 29.000€ anuals amb una dedicació del 84%.
El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, MES, CiU, l’abstenció de la CUP i el vot en contra de PSC.

Fotos: La Selva Comunica

Historial

Altres notícies