Resultat de les votacions

dt 28.07.2015
Ordre del dia:
1. Aprovació actes sessions anteriors – Aprovat per unanimitat.
2. Determinació de les festes locals per a l’any 2016 – Aprovat per unanimitat.
3. provació definitiva del Projecte d’instal·lació d’una canonada de plujanes al carrer Doctor Trueta – Aprovat amb els vots a favor d’ERC,MES, CiU i PSC i l’abstenció de la CUP.
4. Creació dels consells sectorials – Aprovat per Unanimitat.
5. Assignacions als grups municipals i càrrecs electes – Aprovat amb els vots a favor D’ERC, MES, CiU, l’abstenció de la CUP i el vot en contra del PSC.
6. Proposta de suport al correllengua 2015 – Aprovat per unanimitat.
7. Proposta sobre la piscina descoberta – Queda sobre la taula fins al proper ple.
8. Donar compte de l’estat d’execució dels pressupostos de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, i de les actes d’arqueig d’ambdós ens, a 30 de juny de 2015 – Es dóna compte.

Historial

Altres notícies