L’Ajuntament durà a terme la renovació de l’enllumenat públic de la urbanització Santa Coloma Residencial

dl 17.05.2021

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners renovarà l'enllumenat dels carrers de la urbanització Santa Coloma Residencial. Concretament, s'hi instal·laran lluminàries amb tecnologia LED, que són energèticament més eficients i tenen una vida útil molt major que les actuals, fet que permetrà obtenir un important estalvi econòmic.

En total, se substituiran 624 lluminàries de vapor de sodi per lluminàries LED, reduint la potència total instal·lada de 70,55 kW a 34,46 kW. Això implica un estalvi anual de consum d'electricitat de 166.051 kWh i un estalvi econòmic de 26.134 euros, degut a la reducció del consum, la potència contractada i el manteniment. També hi haurà una disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de 80 tones de CO? anuals.

Els treballs comencen a partir d'avui dilluns 17 de maig, i es preveu que tinguin una durada de 3 setmanes. El cost de l'actuació serà de 106.213,21 euros i, degut al menor cost de la facturació elèctrica, aquesta inversió s'amortitzarà en 4 anys.

Les noves lluminàries són del model ‘Milan’ del fabricant Novatilu, i seran instal·lades per Prodaisa, empresa responsable de gestionar i prestar els serveis de manteniment de l'enllumenat de la urbanització.

La compra i instal·lació de les lluminàries s'ha contractat a través del sistema de compra agregada que ofereix l'Associació Catalana de Municipis, que permet als ens locals contractar diversos productes en unes òptimes condicions econòmiques i contractuals.

Historial

Altres notícies