L’Ajuntament amplia l’oferta d’aparcament prop de la zona comercial arranjant un solar privat situat al carrer Santa Bàrbara

dt 27.04.2021

Durant aquests dies s'estan acabant d'ultimar els treballs d'arranjament d'un solar privat situat al carrer Santa Bàrbara, propietat del senyor Josep Taberner.

Les obres d'adequació del solar han consistit en la construcció d'un mur mitger de contenció fet amb blocs de morter armats i formigonats per contenir les terres que s'hi han aportat per recuperar la cota definitiva del paviment, ja que inicialment el solar estava a una cota inferior al carrer. També s'hi ha instal·lat un focus connectat a l'enllumenat públic, a més de la construcció del gual d'accés a vehicles.

Les obres, que han tingut un cost final de 19.184,48 €, han estat executades per l'empresa Columba S.L., i suposen una ampliació de l'oferta de places d'estacionament de vehicles prop de la zona comercial de la ciutat. D'aquesta manera, es facilita a la ciutadania accedir als comerços de la zona cèntrica d'una forma més còmoda i efectiva, sense l'estrès que genera buscar una plaça de pàrquing lliure i no trobar-ne.

A hores d'ara l'aparcament no està obert al públic, tot i que es preveu fer-ho en els pròxims dies. Resta pendent posar-hi una cadena a mode de tancament i un senyal informatiu que indicarà la franja horària en la qual s'hi podrà aparcar, que serà de 10.00 a 20.00 h. L'estacionament estarà tancat fora de l'horari anteriorment esmentat. Després d'aquesta actuació, el pàrquing del carrer Santa Bàrbara tindrà capacitat per a 14 vehicles (una de les places serà privada, d'ús exclusiu del propietari del solar).

Historial

Altres notícies