El Servei d’Autoocupació de l’Ajuntament ha afavorit la creació de 10 empreses durant el 2013

dc 05.02.2014
El Servei d’Autoocupació de l’Ajuntament colomenc va fer durant l’any passat el seguiment de l’evolució de 12 negocis ja creats. Aquest tipus de seguiment es va mantenint durant els tres primers anys de vida de l'empresa, al llarg dels quals l'emprenedor/a pot participar en tutories amb assessors del servei per anar replantejant l'estratègia empresarial i adaptant-la a la realitat socioeconòmica del seu mercat. En dos d’aquests negocis es va fer la implantació de la metodologia e+d+r.
Des d’aquest servei, també es van realitzar al llarg de l’any diverses accions de formació i sensibilització com una Jornada de bones pràctiques en creixement empresarial, un curs de xarxes socials i màrqueting 2.0, el cicle de seminaris “Els dilluns emprenedors”, una xerrada sobre la metodologia e+d+r: reducció de costos i millora organitzativa i un curs de seguretat alimentària per a empreses.

Historial

Altres notícies