La Xarxa de Serveis Integrals per a l’Ocupació ha atès prop de 500 persones en els dos darrers anys

dc 05.02.2014
El servei està dissenyat per fer front als processos de recerca o de millora de feina, tot facilitant l’accés a les eines i als recursos laborals així com generar noves oportunitats d’ocupació.
Durant els dos darrers anys de servei, s’han atès 457 persones, a les quals s’ha ofert un acompanyament individualitzat en el procés de recerca de feina en un moment econòmic d’especial dificultat.
Al llarg de l’any 2013 les persones ateses majoritàriament tenien entre 35 i 55 anys (40%), seguit de joves entre 16 a 23 anys (21%).
El 93% de les persones que es van atendre estaven en procés de recerca de feina i tan sols el 7% estaven ocupats i en procés de millora de feina. En relació a la nacionalitat, el 77% de les atencions s’han realitzat a persones del propi país, seguit de persones de nacionalitat del Marroc (6%), Romania (5%), la India (4%) i Gàmbia (3%).
El perfil ocupacional majoritari ha estat relacionat amb la indústria i logística (15%), el sector comerç i el de serveis i de construcció (14%) gestió i administració (12%) i el d’hostaleria i el de salut i cura a les persones (11%).
Durant el 2013 s’han realitzat tallers monogràfics per a joves per tal d’orientar-los el procés de recerca de feina, als quals hi varen assistir 41 joves colomencs. Els tallers s’acostumen a realitzar amb un nombre reduït de persones (entre 3 i 6 joves) per tal de poder fer un acompanyament més individualitzat. El contingut dels tallers han estat de:
• Canals de recerca de feina: Taller “On puc trobar feina?”
• Com enfrontar-se a una entrevista/procés de selecció de personal
• Noves oportunitat de treball a l’estranger
• Taller de relacions laborals: “Coneix els teus drets i deures”
• Prepara’t per treballar a l’estiu i Prepara’t per treballar a l’hivern.
Per altra part adreçat a persones majors de 35 anys es va portar a terme durant la segona quinzena de novembre un curs de “Recerca de feina per internet” al que varen assistir 15 persones.
Mentre que els joves d’entre 16 a 35 anys se’ls atén a l’Oficina Jove de la Selva, a partir dels 36 anys l’atenció i l’assessorament es dóna des de l’Oficina de Promoció Econòmica, al costat de l’Ajuntament.
Els principals recursos que s’ofereixen són:
• Sessions d’acollida, tutoria individual i d’assessorament personalitzat per millorar el procés de recerca de feina.
• Intermediació entre l’oferta i la demanda de personal.
• Gestió dels espais Club de la Feina.
• Accés gratuït al portal web de recursos laborals i ofertes de feina del Consell Comarcal de la Selva (wwww.selva.cat/treball)
• Tallers de temàtica laboral i d’habilitats personals.
• Cursos i tallers formatius en relació a les necessitats laborals i formatives detectades al municipi.
• Servei d’emprenedoria: acollida de l’emprenedor, suport en l’elaboració del pla d’empresa i valoració viabilitat projectes.

Historial

Altres notícies