Suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià

dj 30.01.2014
La moció aprovada per l’Ajuntament de Santa Coloma manifesta que la continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià.
El consistori colomenc expressa en la moció el seu convenciment que les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencia són una mostra en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua i, en aquest sentit, la moció rebutja les pressions exercides per part del Govern valencià i espanyol sobre Acció Cultural del País Valencià.

Historial

Altres notícies