Consell del poble

dj 30.05.2013

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha creat una estructura permanent de caràcter territorial (consell de poble/ciutadans) que permeti millorar els canals de participació i relació dels vilatans en els afers municipals. La intenció rau en promoure i canalitzar un espai de reflexió conjunta entorn als diferents temes que afecten la vida quotidiana del municipi, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i les ciutadanes en els afers públics de la vila.

En aquest sentit, es tracta, a nivell general, d'un òrgan participatiu que funcioni com un instrument per facilitar la màxima informació sobre activitats, serveis, polítiques i accions municipals. Es tracta també d'una eina per donar resposta i consultar les opinions i demandes ciutadanes que es formulin relacionades amb el territori i amb proyectes que des del consistori s'estiguin duent a terme, decidir actuacions conjuntes i prendre decisions de manera consensuada, tractar temes pròxims, fer pedagogia de poble, etc. L'òrgan també s'ha d'entendre com un espai on es trobaran representants de diferents sectors socials i territorials de Santa Coloma.

La voluntat és de disosar d'un espai comú que aglutini diferents sectors de la societat del municipi (societat civil organitzada i no organitzada) amb l'objectiu de tractar temes globals de poble que afecten a tothom, tot superant el corporativisme que de forma natural, desenvolupa cada entitat i líder d'opinió pel seu compte en la defensa dels seus legítims interessos sectorials i/o específics.

Si voleu posar-vos en contacte amb els membres del Consell de Poble dirigiu-vos a conselldepoble@scf.cat.

PODEU CONSULTAR

Reglament de Consell de Poble.

Pla director.

Decàleg de convivència cívica.

ACTES

2014

Sessió febrer 2014

Sessió maig 2014

Sessió octubre 2014

2015

Sessió febrer 2015

Sessió desembre 2015

2016

Sessió 17 de març 2016 Policia municipal

Sessió abril 2016 Joves

Sessió juliol 2016 Recollida selectiva porta a porta.

2017

Sessió març 2017 Pressupostos participatius.

Historial

Altres notícies