Normativa respecte el mobiliari urbà

dt 28.05.2013
Des de fa temps, les ordenances municipals prohibeixen enganxar cartells a qualsevol element del mobiliari urbà de la ciutat i des de l’Ajuntament s’han realitzat una gran quantitat d’avisos a empreses, entitats i ciutadans d’aquesta prohibició.
Cada vegada són més les empreses o associacions que utilitzen aquests canals per difondre els seus serveis o actes, amb el conseqüent augment dels recursos públics que cal destinar a la retirada dels cartells i a la neteja de l’espai públic. És per això que a partir del mes del proper mes de juny s’ha donat ordre als serveis municipals de la retirada immediata de tots els cartells que es trobin enganxats a qualsevol element del mobiliari urbà de la ciutat i que es procedeixi a la sanció pertinent tal i com marquen les ordenances municipals.
Des de l’Ajuntament es confia que d’aquesta manera millori la imatge i neteja dels espais públics i poder dedicar els esforços a altres prioritats que hi ha en aquest moment al municipi.

Historial

Altres notícies