Ajuntament de Santa Coloma de Farners i la Universitat de Girona creen la Càtedra Vinyoli

dt 19.02.2013

La Càtedra de poesia contemporània estarà dirigida per la professora de
literatura de la Universitat de Girona, Margarida Casacuberta.

catedravinyoli_w02.jpgLa
Universitat de Girona i l’ Ajuntament de Santa Coloma de Farners
contribuiran al finançament de la creació i de les despeses de
funcionament la càtedra Joan Vinyoli. En concret, l’Ajuntament de Santa
Coloma de Farners farà una aportació en concepte de patrocinador de
12.000 € per a l’any 2013, de 12.000 € per al 2014, 12.000 € per al
2015. La Universitat de Girona, a través de la Fundació Privada Girona,
Universitat i Futur farà una aportació anual de 4.000 €.

Per
garantir el seguiment de la Càtedra es crearà una comissió mixta formada pel director de la Càtedra, un representant per part
de la Universitat de Girona designat pel rector o rectora, i un per
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

Historial

Altres notícies