L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners recepciona el 60% del polígon industrial Mas Llorenç

dc 03.02.2021

Aquest passat mes de gener l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha fet un pas endavant en el procés de recepció del polígon industrial de promoció privada Mas Llorenç, situat en un dels principals accessos d'entrada a la ciutat.

El consistori ha fet efectiva la recepció d'un 60% del total de la superfície de la zona industrial, amb el propòsit de garantir el creixement de sòl i fomentar la implantació de noves activitats. L'àrea recepcionada, de 128.288 metres quadrats, comprèn els accessos al polígon per la carretera de Girona fins a Can Cuca i el que comunica amb el polígon Can Simón.

Després de dedicar-hi temps i esforç, i d'anys treballant amb el promotor del polígon i els tècnics municipals, s'ha aconseguit desencallar la situació i realitzar la tramitació administrativa i burocràtica pertinent gràcies a la correcta col·laboració, i la bona entesa i predisposició que hi ha hagut entre totes les parts implicades des del passat mes de juny de 2019.

L'alcaldessa Susagna Riera està molt satisfeta d'haver assolit aquesta fita, tenint en compte les dificultats desencadenades per la situació d'excepcionalitat sanitària, ja que s'han hagut d'afrontar endarreriments, documents caducats i diverses problemàtiques que s'havien quedat estancades i sense resoldre amb el pas dels anys.

Riera considera “que és una fita importantíssima per a Santa Coloma de Farners, i una mostra explícita que posa de manifest que, amb dedicació i bona entesa, aquest tema no era gens difícil de resoldre. La previsió és tramitar la recepció completa del polígon Mas Llorenç durant aquest mateix 2021".

El 40% que resta per recepcionar és el primer accés que es troba venint de Riudarenes (Sant Marçal), on manca la rotonda que pròximament està previst construir-hi. Des del consistori s'està treballant fermament per tal de donar-hi la major celeritat possible. Les previsions marquen que la recepció completa del polígon es realitzarà durant aquest mateix 2021.

El procés de finalització ha estat molt llarg, ja que al començament va coincidir amb la greu crisi econòmica. La història del polígon es remunta a l'any 2006, quan la Comissió Territorial d'Urbanisme va aprovar definitivament el Pla Parcial, que establia un termini màxim de 36 mesos per a la seva execució. L'any 2008 es va acceptar definitivament el projecte de reparcel·lació i el projecte d'urbanització. En sintonia amb aquesta premissa, el projecte hauria d'haver finalitzat l'any 2011.

Així doncs, el projecte no es va executar completament, i davant els requeriments del consistori, el promotor va manifestar de forma reiterada la seva impossibilitat de fer front a la despesa que representava la instal·lació d'una subestació transformadora, però tampoc va oferir cap alternativa per tal de solucionar la problemàtica.

L'any 2016, els tècnics municipals van elaborar un informe de situació per diagnosticar l'estat de la urbanització del polígon. L'any següent, el consistori va encarregar un informe relatiu als tràmits legals que s’havien de dur a terme per combatre l'incompliment del deure d'urbanitzar el Mas Llorenç. L’Ajuntament, a instàncies del regidor d’Urbanisme, Ricard Pujol, també va signar un Decret per negociar amb la Generalitat de Catalunya la petició d'exempció energètica per passar la potència contractada de 125W/m² a 50 W/m².

La Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial va comunicar l'any 2018 l'autorització per aplicar aquesta excepció energètica de 50?W/m², fet que ha permès finalitzar la recepció parcial del polígon a un cost inferior a l'inicialment previst.

El polígon Mas Llorenç, que gaudeix de la potència elèctrica necessària i dels acabaments urbanístics indispensables, està ubicat en una zona de fàcil accés i situat estratègicament en un context comunicatiu immillorable, ja que molt a prop conflueixen la carretera N-II, l'Eix Transversal i l'aeroport de Girona.

Historial

Altres notícies