Rendiment de la instal·lació solar fotovoltaica de l’edifici de Ca les Monges

dl 18.01.2021

El passat mes de desembre, l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners va posar de manifest la seva aposta per la implementació de fonts d'energia renovables i per la transició energètica, amb la instal·lació solar fotovoltaica a l'edifici municipal de Ca les Monges, sumant-se així a l'edifici consistorial i a l'Arxiu Comarcal de la Selva, que també en disposen.

El projecte ha estat redactat per l'enginyer industrial Aniol Alabert Aldana. L'orientació de les plaques és 25° sud, i la inclinació és de 20°. Tenint en compte variables anuals com la inclinació del sol o la seva intensitat, el grau d'inclinació ideal oscil·la entre 35 i 40°. En aquest sentit, s'ha optat per incloure més superfície i reduir la inclinació a 20°, a causa del limitat espai disponible. D'aquesta manera, s'ha pogut procedir a instal·lar una fila de plaques més, fet que incrementa considerablement la potència generada.

Segons l'estudi realitzat aquesta opció era la més eficient, ja que en aquest edifici es produeix un major consum a l'estiu, per exemple per l'ús dels aparells d'aire condicionat. Des de la regidoria de Medi Ambient es va creure oportú disposar de més potència, perquè la menor inclinació de les plaques no afecta tant durant el període estiuenc.

A la imatge podeu veure reflectida la producció energètica de la instal·lació solar corresponent al passat dilluns 11 de gener. S'arriba a un pic de 6?kW, mentre que la potència màxima que pot generar és d'11,2 kW. Això és degut al fet que a l'hivern el rendiment és menor perquè el sol va més baix i no incideix tan directament a les plaques, a més de la inclinació aplicada, que és inferior a l'òptima. La previsió per als pròxims mesos d'estiu és apropar-se al màxim rendiment possible que pot produir la infraestructura.

"Quan tinguem dades de tot un any podrem fer una anàlisi més completa. Mentrestant, seguim apostant per la implantació de noves instal·lacions sostenibles als edificis municipals i fomentant polítiques d'incentivació a la ciutadania per fer el canvi de model energètic, com va suposar la nova Ordenança fiscal número 2, Reguladora de l'Impost sobre béns immobles (BOPG 247)". Pep Prat regidor de Medi Ambient

Accediu a més informació sobre les ordenances fiscals per a aquest 2021 mitjançant el següent enllaç:

http://cido.diba.cat/normativa_local/10831055/ordenances-fiscals-per-a-lany-2021-ajuntament-de-santa-coloma-de-farners

Historial

Equipament: POLICIA LOCAL

Altres notícies