Oferta de feina per a plaça de director/a de la llar d'infants municipal i per a peó de la Brigada Municipal

dl. 23.05.2022

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners dona a conèixer dues ofertes de feina per a plaça de director/a de la llar d'infants municipal i per a peó de la Brigada Municipal

Per un costat, el Butlletí Oficial de la Província de Girona publica la convocatòria i les bases íntegres que regeixen la convocatòria per a la provisió d'una plaça de director/a de la Llar d'Infants Municipal i la constitució d'una borsa de treball.

Les bases completes (exercicis, tribunal qualificador, temari, mèrits, etc.) les podreu trobar clicant aquí. La data de finalització de la presenció d'instàncies és el 12 de juny.

D'altra banda, per Decret de l’Alcaldia s’han aprovat les bases que han de regir el procés per a la creació d’una borsa de peó amb vinculació laboral, règim temporal i dedicació parcial, grup de classificació AP, per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es puguin originar durant un període de dos anys des de la finalització del concurs oposició.

Les bases reguladores del procés per a la creació d'una borsa de treball de peó a l'Ajuntament de Santa Coloma les podeu trobar clicant aquí.  La data de finalització de la presenció d'instàncies és l'1 de juny.

Historial

Altres notícies