Santa Coloma de Farners, entre els primers municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya amb un nivell de segregació més baix a primària

dv 17.06.2022

Santa Coloma de Farners s’ha situat entre les quatre poblacions de més de 10.000 habitants de Catalunya amb un nivell de segregació més baix a primària i entre les 10 primeres a secundària, segons el primer informe de balanç sobre la implementació del pacte contra la segregació escolar presentat el març del 2022 pel Síndic de Greuges. Carme Dilmé, regidora d’Educació, explica que “a Santa Coloma de Farners hem estat capaços de liderar un procés de canvi i de transformació educativa perquè hem tingut un posicionament molt actiu i convincent de lluita contra la segregació escolar”.

Dilmé, que el 2007 va entrar a formar part de l’equip de govern com a regidora d’Educació, recorda que “hi havia una desigualtat important en la distribució de l’alumnat en els diferents centres educatius de la ciutat”. Puntualitza que hi havia una escola que tenia un percentatge més alt d’alumnat estranger i amb necessitats socioeconòmiques que la resta de centres. Segons Dilmé, aquest desequilibri provocava un efecte rebuig perquè hi havia famílies que no volien anar en aquell centre i a la vegada un efecte crida per part de les famílies de la mateixa comunitat que anaven al centre en qüestió. “Aquest, era un clar exemple de segregació escolar”.

A la llarga -afegeix la regidora- podia provocar una desigualtat d’oportunitats educatives per a l’alumnat i podria posar en risc la cohesió social del municipi. “Calia, doncs, prendre mesures per modificar la dinàmica d’escolarització que hi havia fins aquell moment i emprendre polítiques educatives clares impulsades des de la mateixa regidoria d’educació”.

En un primer moment es va buscar la complicitat amb el Departament d’Educació a través de l’inspector de zona, ja que era un repte complex en el que era imprescindible la coordinació entre les dues administracions per portar a terme una bona planificació educativa.

Calia dissenyar una estructura clara amb una tècnica d’educació i començar a funcionar com una OME (Oficina Municipal d'Escolarització) com a eina de gestió. Es va buscar el consens dins la xarxa escolar amb les direccions dels centres educatius “perquè tothom ens hi ajudés i entengués realment el problema i veiés la necessitat d’implementar canvis. Per tothom es va convertir en un objectiu comú i va donar legitimitat per emprendre unes mesures decidides”.

Dilmé recorda que es va fer un treball molt important per sensibilitzar la comunitat educativa de la ciutat amb un missatge convincent sobre els efectes negatius de la segregació escolar i que, si els centres educatius reflectien per igual la realitat social del seu entorn, tothom hi sortiria guanyant . En aquest sentit es van propiciar espais de diàleg i reunions informatives amb la comunitat educativa. Aquest treball fet amb la comunitat educativa va ser anomenat Acord de Ciutat, que actualment encara es respecta.

Una de les eines utilitzades per lluitar contra la segregació escolar ha estat la Comissió de Garanties d’Admissió, on es planifica de manera curosa l’oferta educativa, es distribueix l’alumnat amb necessitat educatives especials i socioeconòmiques entre els diferents centres educatius de primària i secundària.

És clau la detecció dels alumnes amb necessitats educatives específiques i socioeconòmiques abans que els alumnes entrin al sistema educatiu. “Aquí, és important destacar la gran tasca de detecció que fa l’EAP”.

Amb el Decret Llei 3/2002 les dues administracions poden tenir accés a les dades per fer una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques i, per tant, el padró i l’àrea d’acció social poden ajudar a donar molta informació per ajudar a la detecció.

“La confiança que les famílies tenen amb la OME és clau. Per a moltes famílies, interpretar la informació de la preinscripció se’ls fa molt difícil i complicat i des de la OME se’ls hi fa l’acompanyament i se’ls hi facilitat la informació necessària al llarg de tot el procés”, destaca la regidora d’Educació.

L’anterior Decret 75/2007 sobre l’admissió d’alumnes, un cop iniciat el curs escolar, la matrícula viva feia que es concentrés en centres amb una demanda més feble. El nou Decret 11/2021 ajuda més en la lluita contra la segregació escolar. Les sol·licituds d’admissió que es presenten fora del període ordinari de preinscripció s’assignen d’acord amb el criteri d’escolarització equilibrada d’alumnat i estableix instruments per garantir que de facto s’acompleix l’escolarització equilibrada, la proporció màxima de l’alumnat o fins i tot amb un tancament de ràtios a partir de l’inici del nou curs.

Des de 2007 l’Ajuntament de Santa Coloma “lluita per l’equitat i contra la segregació escolar perquè des de la regidoria d’Educació s’ha transmès un missatge convincent sobre els seus efectes negatius. Si els centres educatius reflecteixen per igual la realitat social del seu entorn tothom hi surt guanyant”.

Fora dels processos d’escolarització, des de la regidoria d’Educació s’han pres quatre mesures per propiciar la igualtat d’oportunitats educatives dels infants i joves. Primer, una convocatòria d’ajuts per a material escolar per alumnes amb situació familiar amb necessitats socioeconòmiques i alumnes que presentin necessitats educatives especials. Segon, vetllar per comunicar els portes obertes durant el procés de preinscripció dels diferents centres educatius propiciant que els horaris no se solapessin. Tercer, ajuts per als projectes educatius dels centres i les seves AFAs. I, quart, impulsar activitats complementàries dels projectes educatius dels centres perquè coneguin l’entorn que els envolta, com “Apadrinem el patrimoni natural”.

Dilmé conclou que “seguirem treballant per l’equitat i per a una veritable transformació educativa. Tenim un acord de ciutat per lluitar contra la segregació escolar i unes estructures que ajuden a implementar aquest acord, com la taula de planificació escolar, la comissió de participació escolar, la comissió de garanties d’admissió, el consell escolar municipal, la OME i ara un Pla Educatiu d’Entorn que ens han concedit aquest any”. La regidora afegeix que “tenim clar quins són els protocols d’actuació: detecció de l’alumnat amb necessitats educatives i necessitats socioeconòmiques abans de fer la preinscripció i com distribuïm la matrícula viva de la manera més equilibrada possible. Des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners continuarem treballant per l’equitat i la transformació educativa”.

Historial

Àrea de govern: Educació

Altres notícies