Reposicionament del material elèctric robat al polígon Mas Llorenç

dl. 01.08.2022

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners reposicionarà, properament al polígon industrial Mas Llorenç, el material elèctric que va ser robat de la instal·lació d’enllumenat públic d’aquesta zona, a finals de l’any passat.  

La nova instal·lació de cable elèctric (4.288 metres de diferents tipus de cable), portafusibles (67) i tapes de columna (56) tindrà un cost de 18.147,56€.  

L'adquisició del material no s'havia pogut portar a terme fins ara a causa de l'elevat import que ha requerit la modificació de crèdit i al seu procés de licitació i adjudicació.

Historial

Altres notícies