Protocol a seguir per les persones afectades pel tancament de la piscina coberta

dj. 18.08.2022

L’Oficina Comarcal de Consum de la Selva, informa que davant del tancament de la Piscina de la Selva, el dimarts 9 d’agost, les persones usuàries afectades tenen dret a reclamar.

L'empresa encarregada de la gestió de les instal·lacions de la Piscina de la Selva, Sport Assistance 2000, SL, ha estat declarada en concurs de creditors el 29 de juliol de 2022, mitjançant interlocutòria del Jutjat Mercantil número 4 de Barcelona, procediment núm.: 825/2022. En el moment que es publiqui la declaració al BOE, les persones creditores, hauran de dirigir la seva petició al Jutjat Mercantil número 4. Des de l’Oficina Comarcal de Consum, anirem informant sobre com procedir a través de les xarxes socials i la pàgina web del Consell Comarcal de la Selva.

Mentrestant, si ha efectuat el pagament per avançat i no pot rebre el servei, en trobar-se les instal·lacions tancades, té dret a reclamar. En tractar-se d’un incompliment contractual, des de l’Oficina Comarcal de Consum recomanem que es recopili tota la documentació de què disposeu (contracte, comprovants de pagament, etc.). A continuació, informem de diferents premisses a seguir pel retorn dels diners ja pagats:

1. Si s’ha pagat mitjançant domiciliació bancària, es pot retornar el rebut a través del compte on s'hagi carregat el rebut. Es disposa de fins a vuit setmanes per fer-ho. L'entitat bancària ha de fer la devolució dintre dels deu dies hàbils següents al moment en què rebi la sol·licitud de la persona afectada. (Reial Decret llei 19/2018, de serveis de pagament). (http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=171205&fc=21-03-2019&idart=171262&tipoEnt=0)

2. Si s’ha pagat amb targeta de crèdit, la persona afectada s’ha de dirigir a la seva entitat bancària per demanar l'anul·lació del càrrec i el corresponent reemborsament al compte de la persona afectada.

És possible que per fer-ho efectiu us demanin la interposició d'una denúncia/reclamació formal. A tal efecte, us facilitem l'enllaç on podeu formalitzar-la (https://consum.gencat.cat/es/consultes-i-reclamacions/reclamacio-queixa-denuncia/). Dins d’aquest formulari, es recomana adjuntar tota la documentació com el contracte o comprovants de pagaments.

3.  Si s’ha pagat en efectiu o mitjançant una targeta de dèbit/crèdit i no s’hagi pogut fer la retrocessió del càrrec pel banc, us heu de dirigir a l'administrador concursal per intentar recuperar els diners pagats per un servei que no us han prestat.

Les dades de l’administrador concursal són les següents:

Fernando Redondo García

C/ Córcega, 270, àtic, 08008 Barcelona

Correu electrònic: concursoassistance@gmail.com

 

Heu d’indicar la informació següent:

-       Nom i cognoms

-       DNI

-       Si és un pagament d’una quota o d’una activitat. En el cas que sigui una quota informar del mes o mesos corresponents.

-       IBAN del número de compte on voleu rebre la devolució de l’import

 

I adjuntant la documentació següent:

-       Còpia DNI

-       Còpia del justificant de pagament del servei.

 

En el moment que es publiqui la declaració al BOE, disposareu d’un mes (fins el 12/09/2022) per comunicar el crèdit al jutjat. Per rebre informació i orientació sobre els concursos de creditors podeu dirigir-vos als Serveis d'Orientació Jurídica (https://www.icag.cat/ca/atencio-a-la-ciutadania/orientacio-juridica/).

Per qualsevol aclariment complementari es pot posar en contacte amb l’Oficina de Consum de la Selva (Ctra. de Sils, 30). L’horari d’atenció al públic són els dimarts i dijous, de 9 a 14 h. El telèfon és 972 84 21 61 (ext. 8).

 

DOCUMENTS ADJUNTS:

CARTA DE L'ADMINISTRADOR CONCURSAL

FORMULARI A OMPLIR PELS AFECTATS

ANUNCI DEL BOE

Historial

Altres notícies