Acord del ple per la modificació d'ordenances fiscals i per l’incoació de l'expedient de resolució del contracte de la piscina coberta

dv. 28.10.2022

El ple extraordinari celebrat el passat dilluns 24 d’octubre a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners (el podeu recuperar clicant aquí) va acordar la modificació d'ordenances fiscals per al 2023 i l'incoació de l'expedient administratiu de resolució del contracte de la piscina coberta, en què es demana una indemnització de 262.161,16 euros a Sport Assistance 2000 SL.

Pensant en el pressupost de l'any que ve, es va aprovar la modificació d'ordenances fiscals. L’únic impost que augmenta és l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres), mentre que el de l’IBI (Impost sobre Bens Immobles) es manté. Pel que fa a les taxes, s’ha aplicat un increment general del 10% que correspone a l’augment de l’IPC, aproximant el valor d’aquest tribut cap el preu del servei. En aquest cas hi ha tres excepcions: a l’Escola d’Adults s’hi afegirà un 10% addicional i a l’Escola Municipal de Música un 5% (el major efecte que té el cost del personal en aquests serveis, comparats amb altres) mentre que la taxa d’escombraries serà inferior a aquest 10%.

A la taxa de recollida d’escombraries es mantenen les bonificacions ja existents per persones grans i famílies nombroses en funció de la renda, la bonificació per compost, i s'afegeix la bonificació per ús de la deixalleria. Per exemple, s’actualitza el preu per sota del seu cost passant d’un import de 181,20 €  per habitatge o pis al nucli urbà i per a promoure el reciclatge s’ha previst una bonificació del 15% pels usuaris de més de 7 entrades anuals a la deixalleria.

Al ple extraordinari també es va destacar que el pressupost de l’Ajuntament del 2023 tindrà una despesa bàsica i ineludible de 909.000 € per dos motius. Per un costat, per la pujada del preu de l’electricitat i combustible en 472.000 €, enfocada principalment en l’enllumenat públic. Per l’altre, per la bonificació dels sous dels treballadors de l’Ajuntament que s’incrementa a 437.000 €: inclou una quarta anualitat compromesa, al 2019, al ple per la Valoració de Llocs de Treball, i també l’increment del Govern espanyol del 2,5 % dels salaris inclòs, per normativa d'obligat compliment, en els Pressupostos Generals. Per contrarestar una part d’aquests costos, les regidories de l’equip de Govern s’han compromès a reduir la despesa de 2023 per un valor de 300.000 € aproximadament.

ERC i Junts van aprovar per majoria -amb els vots en contra d’Independents, PSC i CUP- la modificació d'ordenances fiscals: “No ens fa gràcia haver de modificar a l’alça algunes taxes i impostos, però és necessari i no hi ha alternativa”, afirma Joan Martí, l’alcalde.

Un pas més per a la reobertura de la piscina coberta


Al ple extraordinari, l’equip de Govern va aprovar, en aquest cas per unanimitat, incoar l'expedient administratiu per a la resolució del contracte administratiu de concessió d'obra de la piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners entre la mercantil Sport Assistance 2000 SL i l'Ajuntament. “Hem fet un pas més en el procés de resolució del contracte amb la concessionària per a poder avançar en la reobertura i en la recuperació de la possessió de la piscina. Encara no podem dir la data d’obertura perquè no la sabem”, afegeix Martí. Es va incoar l’expedient per:

1. L’incompliment de les obligacions estipulades en el contracte consistents en realitzar (potser millor executar) les millores d’acord en l’oferta presentada. Aquestes millores consistien en fer una mínima reposició del material que hagués quedat obsolet. Es preveia una inversió de 300.000 euros per als anys 11è, 21è i 31è de la concessió per part de l’empresa concessionària.

2. Causa imputable al contractista, proposant la confiscació de la garantia definitiva per import de 37.838,84 euros i una indemnització valorada en 262.161,16 euros en concepte de danys i perjudicis ocasionats.

Historial

Altres notícies